menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Obecné zastupiteľstvo

Prehľad komisií pri OcZ

PREHĽAD KOMISIÍ PRI OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE OBCE HIADEĽ

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
predseda: Ing. Ľuba Potančoková
členovia: Mgr. Zuzana Zvarová, Mgr. Tomáš Brna, Bc. Adrián Slávik, Daniela Anna Rusnáková

2. Finančná komisia
predsedníčka: Mgr. Iveta Šimičková
členovia: Lucia Milanová, Mgr. Miroslava Fudorová, Jana Miková

3. Komisia ochrany verejného poriadku
predseda: Peter Kadera
členovia: Bc. Adrián Slávik, Mgr. Tomáš Brna, Peter Kadera, Marcel Fudor

4. Komisia životného prostredia a výstavby
predseda: Mgr. Tomáš Brna
členovia: Ing. Ján Tončík Phd, Ján Kútik, 

5. Kultúrno-školská a športová komisia
predseda: Daniela Anna Rusnáková
členovia: Martin Sedliak, Peter Kadera, Bc. Adrián Slávik, Bc. Martina Rusnáková, Lucia Fúdorová

6. Sociálno-zdravotná komisia
predsedníčka: Mgr. Zuzana Zvarová
členovia: Mgr. Slávka Kostúrová, Mgr. Miroslava Fudorová, Lucia Fudorová, Marta Sedliaková

7. Komisia na prešetrovanie sťažností
predseda: Bc. Adrián Slávik
členovia: Peter Kadera, Mgr. Tomáš Brna, Ing. Ľuba Potančoková, Milan Halán

 

PRACOVNÉ KOMISIE

1. Mandátová komisia
predseda: Ing. Ľuba Potančoková
členovia: Mgr. Zuzana Zvarová, Ing. Iveta Šimičková, Mgr. Tomáš Brna, Bc. Adrián Slávik, Peter Kadera, Daniela Anna Rusnáková

2. Volebná komisia
predseda: Ing. Ľuba Potančoková
členovia: Mgr. Zuzana Zvarová, Ing. Iveta Šimičková, Mgr. Tomáš Brna, Bc. Adrián Slávik, Peter Kadera, Daniela Anna Rusnáková

3. Návrhová komisia
predseda: 
členovia: 

 

Prehľad o zastúpení jednotlivých poslancov v komisiách pri OcZ obce Hiadeľ

Poslanec

Predseda komisie

Člen komisie

Iné

Mgr. Tomáš Brna

komisia životného prostredia a výstavby

ochrana verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

prešetrovanie sťažností

volebná

mandátová

 

Mgr. Zuzana Zvarová

sociálno-zdravotná 

volebná

mandátová

 ochrana verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

zástupkyňa starostu 

Bc. Adríán Slávik

prešetrovanie sťažností

mandátová

volebná

kultúrno školská a športová

priestupková a ochrany verejného poriadku

 

Ing. Ľuba Potančoková

ochrana verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce

mandátová

volebná

prešetrovanie sťažností 

 

Daniela Anna Rusnáková

kultúno-školská a športová

mandátová

volebná

ochrana verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

 

Mgr. Iveta Šimičková

finančná

mandátová

volebná

poverený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ  

Peter Kadera

priestupková a ochrany verejného poriadku

návrhová

volebná

prešetrovanie sťažností

kultúrno-školská a športová

 

 

V Hiadli 19.1.2023
Vypracoval: Mgr. Michal Šagát