menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OcZ

Mgr. Zuzana Zvarová

 • zástupkyňa starostu obce Hiadeľ
 • poslanec obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ
 • predseda sociálno-zdravotnej komisie
 • člen volebnej, mandátovej komisie a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu
 • email: zuzana.zvarova@gmail.com

Bc. Adrián Slávik

 • poslanec obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ
 • predseda komisie na prešetrovanie sťažností
 • člen komisie na ochranu verejného poriadku, komisie na ochranu verejného záujmu, mandátovej, volebnej, kultúrno-školskej a športovej komisie
 • email: adrianslavik@outlook.com

Peter Kadera

 • poslanec obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ
 • predseda komisie na ochranu verejného poriadku
 • člen mandátovej komisie, volebnej komisie, kultúrno-školskej a športovej komisie a komisie na prešetrovanie sťažností
 • email: neo_dj@azet.sk

Ing. Ľuba Potančoková

 • poslanec obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ
 • predseda volebnej komisie, mandátovej komisie a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkojne funkcie starostu obce
 • email: lubapotancokova@gmail.com

Mgr. Iveta Šimičková

 • poslanec obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ
 • predseda finančnej komisie
 • poslanec poverený zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvá v zmysle Zák. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení
 • člen mandátovej a volebnej komisie
 • email: ivetasimickova@zoznam.sk

 

Daniela Anna Rusnáková

 • poslanec obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ
 • predseda kultúrno-školskej a športovej komisie
 • člen mandátovej komisie, volebnej komisie a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
 • email: daniela.anna.rusnakova@gmail.com

Mgr. Tomáš Brna

 • poslanec obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ 
 • predseda komisie životného prostredia a výstavby,
 • člen mandátovej a volebnej komisie, komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu a komisie na prešetrovanie sťažností
 • email: tomas.brna10@gmail.com