menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Organizácie

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB)

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov je občianska a politicky nezávislá, nestranícka organizácia. Združuje nositeľov pokrokových tradícií štúrovcov, účastníkov odboja z druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania. Základná organizácia SZPB v Hiadli vznikla v roku 1957, od roku 1969 ako právna nástupkyňa ZO ČSZPB.

 

Organizačnú štruktúru SZPB tvorí :

  • Základná organizácia.
  • Oblastný výbor

Predseda ZO SZPB Hiadeľ:

  • Rusnáková Dagmar

Počet členov ZO SZPB v Hiadli

  •   28 členov

 

Poslanie ZO SZPB:

Základná organizácia SZPB presadzuje demokratický a humánny odkaz SNP. Uplatňuje ho v duchu tolerancie a porozumenia občanov. V súlade s princípmi Charty ľudských práv a slobôd nekompromisne odmieta pravicový extrémizmus, nacionalizmus, rasizmus, antisemitizmus.

Prispieva k lepšiemu a vzájomnému poznávaniu problémov, názorov a cieľov generácií v obci.

V spolupráci so samosprávou organizuje spomienkové dni oslobodenia obce. Systémovo rieši starostlivosť o pamätné miesta, pomníky padlým v I. a II. svetovej vojne.

Výbor ZO SZPB v Hiadli si pripomína dramatické udalosti SNP organizovaním turistického pochodu pod názvom "Kadiaľ sa vynášali zbrane na Prašivú". Pri myšlienke na budúcnosť si uvedomujeme, že je potrebné zachovávať posolstvo činov, odkazu našich predkov.

 

Postoj chvíľu a počúvaj, ako šumí hora, les.
Odkaz padlých bojovníkov, už ty musíš ďalej niesť.
Nezabudni na ten odkaz, slobodienku svoju chráň!
Veď životom za ňu platil, v krutom boji človek sám.