menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Kam v obci

Hradište

Vrch Hradište (958 m n.m.) sa nachádza približne v strede hrebeňa Nízkych Tatier smerujúceho od Kozieho chrbta smerom k údoliu Hrona.

Je posledným výraznejším vrcholom na tomto hrebeni. Na temene vrchu je situované Moštenické hradisko, ktoré nebolo dosiaľ dostatočne preskúmané na to, aby bolo možné stanoviť jeho vývoj. Na základe keramiky získanej pri prieskume lokality a jej okolia môžeme jeho vznik datovať do obdobia neskorej doby bronzovej.

Hradisko je dôležitým dokladom osídlenia horskej oblasti stredného Slovenska, jeho poloha hlboko v Nízkych Tatrách naznačuje existenciu historickej komunikácie medzi oblasťou Pohronia a Považia.

Hradisko sa nachádza v blízkosti dvoch významných priesmykov z Horného Pohronia na Liptov. Vzhľadom na tento fakt je možné, že bočným hrebeňom viedla historická cesta medzi týmito oblasťami.

Je pravdepodobné, že hradisko plnilo strážnu funkciu na tejto ceste a možno aj funkciu trhového miesta a refúgia (útočiska) pre kupcov, ktorí čakali na uvoľnenie priesmykov od snehovej pokrývky.

HradišteHradište