menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor

 

Dobrovoľný hasičský zbor založili v roku 1930 miestny obyvatelia Juraj Slávik, František Brna a Kl. Spišiak. Medzi hlavné úlohy a povinnosti zboru patrí preventívno – výchovná činnosť, organizačná činnosť (hlavne prijímanie nových člnov najmä z radov mladých), organizácia kultúrno-športových podujatí (športový deň pre deti, tanečná zábava), práca s mládežou (účasť na okresnej súťaži mladých požiarnikov, účasť na jesennom kole hry Plameň v Brusne) a v neposlednom rade aj údržba výstroja, výzbroje, údržba techniky a účasť na okresných a okrskových súťaží hasičských zborov. 

 

Zloženie výboru Dobrovoľného hasičského zboru obce Hiadeľ

 • Predseda: Martin Kútik
 • Podpredseda-veliteľ DHZ: Emanuel Kútik
 • Tajomník: Peter Kondelčík, Terézia Fúdorová
 • Preventivár: Marián Fúdor
 • Brigádnický referent: Peter Kadera ml.
 • Strojník: Ján Kostúr
 • Hospodár - pokladník: Katarína Fúdorová Ing.
 • Člen výboru: Šimon Martinec

Revízna komisia:

 • Predseda RK: Slávka Kostúrová Mgr.
 • Člen RK: Dagmar Rusnáková
 • Člen RK: Ľubica Karáseková

 

 

Odovzdávanie nového auta pre DHZ Hiadeľ Ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom 10.05.2015