menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor

 

Dobrovoľný hasičský zbor založili v roku 1930 miestny obyvatelia Juraj Slávik, František Brna a Kl. Spišiak. Medzi hlavné úlohy a povinnosti zboru patrí preventívno – výchovná činnosť, organizačná činnosť (hlavne prijímanie nových člnov najmä z radov mladých), organizácia kultúrno-športových podujatí (športový deň pre deti, tanečná zábava), práca s mládežou (účasť na okresnej súťaži mladých požiarnikov, účasť na jesennom kole hry Plameň v Brusne) a v neposlednom rade aj údržba výstroja, výzbroje, údržba techniky a účasť na okresných a okrskových súťaží hasičských zborov. 

 

Zloženie výboru Dobrovoľného hasičského zboru obce Hiadeľ

  • Predseda: Iveta Šimičková Mgr.
  • Podpredseda-veliteľ DHZ: Emanuel Kútik
  • Tajomník: Peter Kondelčík
  • Preventivár: Marián Fúdor
  • Referent mládeže: Blažej Gazdík
  • Strojník: Ľubomír Balík
  • Hospodár: pokladník: Katarína Fúdorová Ing.

Revízna komisia:

  • Predseda RK: Slávka Kostúrová Mgr.
  • Člen RK: Ľubomíra Jančíková
  • Člen RK: Peter Kadera

 

 

Odovzdávanie nového auta pre DHZ Hiadeľ Ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom 10.05.2015