menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Tradície

Turíce

Turíce sú svätodušné sviatky. Oslavujú sa 50 dní po veľkej noci a 10 dní po nanebovstúpení pána.

V našej obci je v období Turíc zaužívanou tradíciou stavanie „májov". U nás sa „máje", teda mladé brezy, nedávajú len do dvorov, v ktorých žijú dievky súce na vydaj, ale do každého domu v obci. Jeden veľký „máj" v podobe mohutného smreku ozdobeného stužkami sa stavia aj na kopci pred kultúrnym domom. Udržania tejto tradície sa chopil miestny futbalový oddiel TJ Partizán, ktorého členovia sa každoročne schádzajú a roznášajú „máje" po celej obci. Obyvatelia obce môžu následne dobrovoľne prispieť ľubovoľnou finančnou čiastkou na podporu miestneho futbalového oddielu. Vo večerných hodinách sa organizuje disco zábava, kde sa tancuje až do rána...