menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Tradície

Hody na sv. Františka

Píše sa rok 1856. Naši predkovia postavili v našej dedinke kaplnku, ktorú zasvätili Sv. Františkovi Assiskému. Nakoľko však priestory kaplnky neboli dostačujúce, obyvatelia obce, ktorí sa chceli zúčastniť svätej omše, museli pravidelne pešo dochádzať do susednej obce Moštenica. Preto sa v roku 1990 rozhodlo o stavbe kostola v našej obci. Základný kameň bol posvätený sv. otcom Jánom Pavlom II pri jeho návšteve v Bratislave v roku 1990. V roku 1995 bol chrám slávnostne vysvätený, a podobne ako kaplnku, aj kostol sme zasvätili sv. Františkovi Assiskému.

 

Stavba kostolaKostol vo výstabe

Každoročne sa preto konajú tzv. hody na Františka, ktoré sú súčasťou oslavy sv. Františka z Assisi ako nášho patróna. Konajú sa vždy v nedeľu, ktorá je najbližšie ku dňu sv. Františka (4. 10.). Hody sa začínajú svätou omšou, na ktorej sa zúčastňujú aj rodáci z obce, ktorí sa na tento deň vracajú k svojim rodinám. Po omši sa všetci stretávajú pri kostole, kde je pripravené malé agapé. V roku 2015 sme oslávili 20. výročie vysvätenia nášho chrámu a v tento deň boli stretnutia o to srdečnejšie. Po prvý krát bol súčasťou hodov aj kultúrny program, ktorého sa zúčastnili najmä miestne deti.

Presbitérium v kostole sv. Františka z AssisiVeriaciGalik Štefan, ICLicOdovzdávanie obetných darovOdovzdávanie obetných darovPoďakovanie na konci svätej omšeMgr. art. Uhrík MartinDetský súbor zo Slovenskej ĽupčeDetský súbor zo Slovenskej ĽupčeDetský súbor zo Slovenskej ĽupčeAgapé po svätej omšiDetský súbor zo Slovenskej ĽupčeDetský súbor zo Slovenskej ĽupčeDetský súbor zo Slovenskej ĽupčeDetský súbor zo Slovenskej Ľupče