menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Organizácie

Futbalový oddiel TJ Partizán Hiadeľ

Ihrisko v obci Hiadeľ bolo oficiálne otvorené v lete v roku 1986 slávnostným otváracím turnajom. Futbalový oddiel Partizán Hiadeľ mal pred dobudovaním vlastného domáce ihrisko v Lučatíne. Bolo to ešte staré ihrisko, ktoré sa nachádzalo za riekou Hron pri ceste Brezno  - Banská Bystrica. V minulosti, ale aj v súčasnosti pôsobilo vo futbalovom oddiele Partizán Hiadeľ množstvo výborných futbalistov, ktorí hrávali aj vo vyšších súťažiach. V rámci svojich možností sa futbalový klub vždy snažil o vzornú reprezentáciu obce Hiadeľ. Chod mužstva zabezpečovalo množstvo obetavých ľudí, ktorí na úkor vlastného voľného času vytvorili ideálne podmienky, napríklad Kadera Ján, Bíreš Stanislav, Oborčok Vojtech, Gazdík Pavol, Fudor František, Sedliak Karol, Kostúr Peter, Kostúr Slavomír, Kapusta Ján, Filipko Peter, Balík Ľubomír st., Milan Miroslav, Brodek Ľubomír st., Slávik Ivan, Štefanovie Stanislav, Gazdík Blažej, Brna Peter, Fúdor Marián a ďalší. FO mal ja mládežnícke družstvá, ale pre nedostatok mladých hráčov sa napriek snahe o ich udržanie činnosť ukončila.

V súčasnosti klub nepôsobí v žiadnej súťaži, nakoľko sa na jeseň 2019 kvôli nedostatku hrácov odhlásil z druhej triedy okresnej súťaže, v ktorej pôsobil. Súčasné vedenie s predsedom Ing. Jánom Tončíkom, PhD a podpredsedom p. Milanom Miroslavom sa snaží o pokračovanie a zabezpečenie existencie futbalového oddielu Partizán Hiadeľ.