menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

OZ Hiadlovčan

Občianske združenie Hiadlovčan

Občianske združenie Hiadlovčan je samostatná, nezisková organizácia, registrovaná ministerstvom vnútra SR, ktorá je financovaná hlavne z členského, sponzorských darov, 2/3% z daní, grantov, príspevkov, príkazných a mandátnych zmlúv, apod. 

Organizácia  vznikla v roku 2005 ako reakcia na absenciu voľnočasových aktivít  pre deti a mládež a taktiež ako organizácia, ktorá chcela byť nápomocná obci Hiadeľ pri organizácii kultúrno-spoločensko-športových aktivít pre obyvateľstvo.

Cieľom združenia je aj pozdvihnúť vnímanie obyvateľstva v oblasti životného prostredia a ochrany prírody na vyššie miesta v rebríčku hodnôt.

Ďalšou z hlavných myšlienok občianskeho združenia Hiadlovčan je vytvoriť priestor a podmienky pre využitie voľnočasových aktivít pre deti a mládež a to nielen na území obce Hiadeľ.

 

Občianske združenie má v súčasnosti 5 členov.                                                                                                         Orgánmi združenia sú predsedníctvo a zhromaždenie.

  • Predseda občianskeho združenia: Bc. Martina Rusnáková
  • Podpredseda občianskeho združenia: 

 

Podporte nás aj VY:

Financií je všade málo a bez nich to bohužiaľ nejde. U nás je to podobne. Ak máte možnosť, podporte nás.

 

2/3% z daní:

Vždy do konca marca prebieha informačná kampaň ohľadom darovania 2/3% z daní. Sami máte v obci možnosť vidieť, že peniažky boli a aj budú účelne využívané v prospech Vás všetkých. 

 

Finančný príspevok:

Na účet OZ Hiadlovčan, môžete kedykoľvek prispieť akoukoľvek sumou.

  • Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia
  • IBAN: SK47 1111 0000 0011 1414 0006    

ĎAKUJEME.

 

Kontaktné info:

  • email: hiadlovcan@zoznam.sk
  • korešpondenčná adresa: Obecný úrad Hiadeľ, Hiadeľ 68, 976 61  Hiadeľ
  • IČO: 42002397
  • DIČ: 2023199882