menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Trvalé dopravné značenie - obec Hiadeľ

MAS: Banskobystrický geomontánny park

Podpora užívateľov v rámci stratégie CLLD

Užívateľ: Obec Hiadeľ, Hiadeľ 68

Názov projektu: Trvalé dopravné značenie - obec Hiadeľ

Miesto realizácie projektu: Obec Hiadeľ

Výška poskytnutého NFP: 11060,46 €

Kód projektu: IROP-CLLD-T472-512-002-008

Opis projektu: Doprava predstavuje jeden z kľúčových faktorov rozvoja obce Hiadeľ, pričom sama o sebe nie je cieľom, ale prostriedkom hospodárskeho rozvoja a predpokladom k dosiahnutiu sociálnej a regionálnej súdržnosti. Norma ktorá bola  aktualizovaná na základe vyhlášky ministerstva vnútra č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o dopravnom značení nadobudla účinnosť 1. apríla 2020. Z uvedeného dôvodu sa obec Hiadeľ rozhodla rekonštruovať kompletné dopravné značenie. Cieľom projektu je zvýšenie bezpčenosti prvkov z hľadiska dopravy v obci Hiadeľ.