menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Trvalé dopravné značenie - obec Hiadeľ

MAS: Banskobystrický geomontánny park

Užívateľ: Obec Hiadeľ, Hiadeľ 68

Názov projektu: Trvalé dopravné značenie - obec Hiadeľ

Miesto realizácie projektu: Obec Hiadeľ

Výška poskytnutého NFP: 11377,32 €

Kód projektu: IROP-CLLD-T472-512-002-012

Opis projektu: Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnostných prvkov z hľadiska dopravy v obci Hiadeľ. V obci žije v súčastnosti 520 obyvateľov. Väčšina týchto obyvateľov je v rôznej forme účastníkom cestnej premávky v obci Hiadeľ. Osadenie dopravných značiek zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky v obci, zníži nehodovosť a zabezpečí plynulosť cestnej premávky.. Realizáciou dopravného značenia sa zároveň zabezpečí súlad s platnou legislatívou.