menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Spustenie zálohového automatu na fľaše

Vážení spoluobčania,

 

Od stredy 8.3.2023 bude pre Vás k dispozícii zálohovací automat na obaly od spoločnosti JEDNOTA SD Brezno. Z dôvodu aby sme Vám vyšli v ústrety a vzhľadom na nedostatok miesta na predajni, sme museli zálohovací automat umiestniť mimo predajne na najbližšom možnom mieste, ktorým je vestibul sály kultúrneho domu.

Zálohovací automat bude mať nasledovný prevádzkový čas: (skúšobný režim do 30.4.2023)

Pondelok - Piatok:        10:00 - 12:00                  15:00 - 16:30

Sobota                            9:00 - 11:00

Lístky zo zálohovania je možné použiť len na odpočet z platby za ďalší nákup v predajni Jednota SD Brezno v obci Hiadeľ (nie inej !) a to kedykoľvek počas otváracích hodín.

Za lístky za zálohované obaly sa nevydáva hotovosť, ani sa nevydáva z hodnoty nákupu.  

Počas prevádzky zálohovacieho  automatu je zakázané vstupovať a zdržiavať sa v akýchkoľvek iných priestoroch sály KD ako napr. WC, sála KD, apod.  

Žiadame používateľov, aby do otvoru na obaly dávali iba obaly označené týmto logom;

a aby ho zámerne nepoškodzovali.   

Zálohované obaly - najmä z vína a sladených nápojov je potrebné do automatu vkladať čisté, resp. prepláchnuté, aby sa po spracovaní obalu v automate zabránilo znefunkčneniu valcov a elektroniky ako i šíreniu zápachu.  

Ak je automat naplnený, buďte prosím trpezliví. Pracovníci z obchodu sa budú snažiť o jeho čo najskoršie vyprázdnenie a sfunkčnenie pre ďalších zákazníkov.    

Za prevádzku zálohovacieho automatu zodpovedá Jednota SD Brezno, prevádzka Hiadeľ.

V prípade problému pri prevádzke alebo pri poruche zálohovacieho automatu, je potrebné osloviť priamo zamestnancov obchodu Jednota SD Brezno v Hiadli, nie obecný úrad, ani starostu obce.  

Starosta.