menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Oznam

Vážení spoluobčania,

Od 1.1.2019 je v platnosti novela zákona o odpadoch. V skratke sa jedná o pre nás všetkých zásadnú a najpodstatnejšiu vec. Tou je zabezpečiť úroveň triedenia a separácie komunálneho odpadu v budúcich rokoch na určitej úrovni. Ak sa to nepodarí, obec bude musieť v zmysle tohto zákona za skládkovanie odpadov platiť viac. Chcem Vás preto opäť požiadať, aby ste k separácii pristúpili ešte viac zodpovednejšie a triedili naozaj všetko, čo sa triediť dá. Okrem bežných vecí, ktoré triedite, skúste sa každý pozrieť do smetného koša a zamyslieť sa nad tým, či sa nedalo vyseparovať viac. Napr. konzervu z paštéty, papieriky z kreslenia dcéry/syna, igelitový sáčok, tácky z polystyrénu, na ktorých bolo mäso či zelenina, obal z jogurtu, fľaštička z liekov, tužkové baterky, žiarovky, či drobnú elektroniku, ktorá prestala fungovať, tetrapakový obal z mlieka, džúsu aleo vína, apod. Jedna lastovička leto nerobí ale viacej už áno. To isté je aj s domácnosťami. Ak sa na to pozrieme v každej z takmer dvesto domácností v Hiadli, dá sa percentuálne množstvo komunálneho ešte znížiť.

V priebehu najbližších dní pristúpime aj k námatkovej kontrole KUKA nádob a v prípade, že pri zbežnej vizuálnej kontrole nájdeme väčšie množstvo odpadu, ktorý by mohol byť separovaný, upozorníme Vás na to oznamom. Nechcem aby ste to brali v zlom, ale táto oblasť by pre nás mala byť jedna z najpodstatnejších a nechceme všetko riešiť len zvyšovaním a zdražovaním, ktorého je už bez tak v iných oblastiach dosť. V priebehu roka by mal byť k dispozícii aj tzv. „Zberný dvor„, s prevádzkovým časom a prevádzkovým poriadkom a budeme sa snažiť doplniť kontajnerové stojiská o ďalšie kontajnery v zmysle vašich už predložených požiadaviek. Ak máte nejaké nápady, ako by sa dala problematika v oblasti odpadov vylepšiť budeme radi ak sa o ne s nami podelíte.

V nedeľu 6.1.2019 sa stal v jednej domácnosti v Hiadli požiar - chytili sa horieť sadze v komíne. Chcel by som upozorniť všetkých obyvateľov na dodržiavanie vyhlášky 401/2007 Z.z., ktorá hovorí o pravidelných lehotách čistenia a kontroly komínov a požiadať Vás, aby ste si komíny vyčistili resp. zabezpečili ich vyčistenie a to najmä teraz v zimnom období a tak, aby nedošlo k podobným prípadom, príp. k niečomu horšiemu. Vyhláška hovorí, že čistenie si kľudne môžete vykonávať aj sami ak máte potrebné vybavenie. Pre tých, ktorí si komín chcete dať skontrolovať odborne spôsobilou osobou - kominárom (vrátane vystavenia potvrdenia so všetkými závadami), obec zabezpečila kominára. Čistenie a kontrola v prípade záujmu min. 5 domácností sa uskutoční v priebehu 10.1.2019 (štvrtok), príp. 11.1.2019 (piatok). Záujemcovia sa môžu nahlásiť najneskôr do zajtra 9.1.2019 (streda) do 15:00 hod. osobne alebo telefonicky na 048 41 91 141 na obecnom úrade. Cena kontroly a čistenia v rozsahu 20 - 30,- Eur (podľa znečistenia) vrátane potvrdenia o vykonaní kontroly a čistenia.

Starosta.