menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Oznam o odstraňovaní kalamitného stavu

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lučatín oznamuje obyvateľom obce Hiadeľ, že v dňoch 8.1.2024 -13.1.2024, každodenne  v čase 7:45 - 16:00, bude odstraňovať následky kalamitného stavu a popadaného dreva ohrozujúceho bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky komunikácie III/2427 vedúcej do obce Hiadeľ, na lesnom poraste ponad ňu a to v úseku nad zákrutou povyše železničnej trate (zariadenie YWAM Lučatín, resp. bývalá Imca) až po prvý most smerom na Hiadeľ. 

Prejazdnosť komunikácie bude počas tohto času obmedzená - t.j. pri akejkoľvek manipulácii s drevom, kedy môže dôjsť k ohrozeniu života, či zdravia, bude premávka na komunikácii na určitý časový úsek (nie dlhšie ako 30-40 minút) úplne zastavená a po manipulácii, zastabilizovaní, resp. vývoze drevnej hmoty na bezpečné miesto bude premávka opätovne na určitý čas (10-20 minút) spustená. Premávku na komunikácii budú organizovať a zabezpečovať členovia DHZ Hiadeľ, DHZ Lučatín a urbár Lučatín.

Chcem Vás požiadať o maximálnu mieru trpezlivosti a ak je to možné skúste sa preventívne v danom týždni prispôsobiť tejto situácii a skutočnosti tak, aby ste sa vyhli prípadnému čakaniu. Zároveň Vás chcem poprosiť, aby ste sa zdržali akýchkoľvek invektív, nadávok či vyhrážok voči osobám, ktoré zabezpečujú organizáciu dopravy, resp. aby ste sa vyhli neuváženým a unáhleným krokom, ktoré môžu v sekunde niekoho pripraviť o život, t.j. prebehnúť úsekom pod ťažbou a spilovaním stromov aj napriek zastaveniu premávky zodpovednými pracovníkmi.

„Urbár“ Lučatín a jeho pracovníci sa budú v maximálnej možnej miere práce ukončiť aj skôr pokiaľ to bude možné. Zároveň sa budú snažiť aj o preventívne opatrenia a vypílenie stromov, ktoré môžu narobiť škody v budúcnosti.

Za pochopenie a strpenie vopred úprimne ďakuje p. Hanko - predseda urbáru Lučatín.

 

Starosta.