menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Tradície v okolí

Oslavy SNP v Pohronskom Bukovci

Každoročnou tradíciou v obci Pohronský Bukovec sú oslavy Slovenského národného povstania. Obec Pohronský Bukovec vstúpila do histórie SNP zriadením partizánskej brigády, ktorej velil A.S. Jegorov. Tá od augusta 1944 sídlila V príkrych svahoch Bukoveckej doliny v lokalite Matúšová. Po ústupe povstania do hôr na jeseň 1944 sa základňa stala jedným z centier partizánskeho boja proti fašistom. Pozostávala z viacerých stanovíšť a bunkrov, ktoré v roku 2007 obnovili Lesy SR s pomocou obce.

V Pohronskom Bukovci 3. novembra 1944 nemeckí fašisti za asistencie slovenských kolaborantov zajali povstaleckých generálov Jána Goliana a Rudolfa Viesta spolu s ďalšími dôstojníkmi, ktorí tu odpočívali pred pripravovaným prechodom cez Hron. Obidvaja generáli neskôr zahynuli v nemeckom zajatí. 21. februára 1945 nacisti obec vyrabovali a vypálili .

Samotné oslavy SNP sa konajú pri pamätníku mjr. Jegorova a o ich význame svedčí aj pravidelná účasť významných činiteľov NR SR.

Čestná strážKladenie vencov k pamätníku mjr. JegorovaPamätník mjr. Jegorova