menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Pozemkové spoločenstvo

Informácie a kontakt

Pozemkové spoločenstvo Hiadeľ vzniklo ako jedno z posledných v Banskobystrickom kraji. Aj keď založenie a začiatky a založenie si vyžiadali nemálo úsilia, 22.12.2011 bolo pozemkové spoločenstvo zapísané do registra pozemkových spoločenstiev. Najväčšie zásluhy pri jeho založení treba pripísať Danielovi Mravíkovi, Ondrejovi Snopkovi a Ing. Šenkovi. Hlavnou náplňou práce pozemkového spoločenstva je obhospodarovanie lesných pozemkov, ktorých výmera v Hiadli predstavuje 111 hektárov. 

KONTAKT

Peter Štefanovie
predseda
mobil: (+421) 0905 626289

Daniel Mravík
podpredseda
mobil: (+421) 0907 199796

Adresa:
Pozemkové spoločenstvo Hiadeľ
976 61 Hiadeľ 68