menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

ZŠ s MŠ, SZUŠ

SZUŠ Hiadeľ

V škole je od 01. septembra 2015 zriadená Súkromná základná umelecká škola, Hiadeľ č.14. Vyučovanie v Hiadli prebieha v dvoch umeleckých odboroch. Literárno dramatickom a hudobnom.

SZUŠ ďalej vykonáva svoju činnosť okrem obce Hiadeľ aj v ďalšich dvoch elokovaných pracoviskách, v ktorých prebieha vyučovanie v piatich umeleckých odboroch. Literárno-dramatickom, hudobnom, audiovizuálnom, výtvarnom a tanečnom. Vyučovanie je vedené externými a internými vyučujúcimi.

Zriaďovateľ SZUŠ:

  • Kalokagathia s.r.o.
  • IČO: 46193448
  • DIČ: 2023269182
  • Adresa zriaďovateľa: Tulská 28, 974 04 Banská Bystrica
  • Zástupca zriaďovateľa: Mgr.Marianna Šabová - 0915 793 082

Riaditeľ SZUŠ Hiadeľ:

  • Mgr. art. Peter Kovács - 0907 236 925
  • IČO: 42316057
  • DIČ: 2120072141
  • Zástupca riaditeľa: Jana Fiľová Dis. art. - 0917 149 828