menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Členstvo obce v organizáciách

Mikroregión Rentar

Mikroregión RENTAR zahŕňa katastrálne územia ôsmich obcí – Brusno, Hiadeľ, Ľubietová, Medzibrod, Moštenica, Pohronský Bukovec a Strelníky. Celková rozloha mikroregiónu je 8 563 ha. Cez  územie preteká rieka Hron, západnú časť tvoria lesy Kremnických vrchov a východnú pohorie Poľany.

Mikroregión RENTAR susedí s dvomi okresmi. Na severe susedí s okresom Ružomberok a na východe s okresom Brezno. Údolnou nivou rieky Hron prechádza štátna cesta I. triedy I/66 spájajúca okresné mestá Banskú Bystricu a Brezno a železničná trať Banská Bystrica – Červená Skala – Margecany, prepájajúca ŽSR s európskou železničnou sieťou. Okresné mestá Banská Bystrica a Brezno plnia pre mikroregión funkciu sídiel s vyššou občianskou vybavenosťou a čiastočne aj funkciu centier dopravy a zamestnanosti.

Mikroregión RENTAR zahŕňa 21 turistických trás v celkovej dĺžke 112 km; 10 cyklotrás v dĺžke 110 km; možnosť splavu rieky Hron na dvoch úsekoch v dĺžke 10 km a v zimných mesiacoch ponúka možnosť lyžovania na dvoch vlekoch s dĺžkou 674 m.