menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Zverejnenie zámru hodného osobitného zreteľa s odôvodnením

Zámer osobitného zreteľa s odôvodnením týkajúci sa zámennej zmluvy pozemkov medzi stranami Obec Hiadeľ a MIlan Halán.