menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Zverejnenie inzerátov na voľné pracovné miesta učiteliek v ZŠ s MŠ Hiadeľ

Prvý inzerát

ZŠ s MŠ Hiadeľ 14 ponúka voľné pracovné miesto učiteľky pre predprimárne vzdelávanie.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu OcÚ Hiadeľ, alebo na mailovú adresu starosta@hiadel.sk do 31.07.2017. Nástup do zamestnania je možný od 01.09.2017.

Na výkon práce sú požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. a vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov (SPŠ, Bc. v odbore elementárna a predškolská výchova, alebo Mgr. v odbore predškolská pedagogika).

Kontakt:

OcÚ 048/419 11 41

 starosta@hiadel.sk

ZŠ s MŠ PaedDr. Eva Ďurošová, PhD. 0918 76 00 35

 

Druhý inzerát:

ZŠ s MŠ Hiadeľ 14 ponúka voľné pracovné miesto učiteľky pre primárne vzdelávanie.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu OcÚ Hiadeľ, alebo na mejlovú adresu starosta@hiadel.sk do 31.07.2017. Nástup do zamestnania je možný od 01.09.2017.

Na výkon práce sú požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. a vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov (Mgr. elementárna pedagogika, alebo učiteľstvo pre 1.-4. ročník ZŠ). 

Skúsenosti s prácou v neplnoorganizovanej škole a kvalifikačné predpoklady pre výučbu ANJ sú výhodou.

 

Kontakt

OcÚ 048/419 11 41

ZŠ s MŠ PaedDr. Eva Ďurošová, PhD. 0918 76 00 35

 

 

PaedDr. Eva Ďurošová, PhD.

riaditeľka 

ZŠ s MŠ Hiadeľ 14

97661 p. Lučatín