menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Zásahový tím pre medveďa hnedého

V súčasnosti je problematika škôd spôsobených medveďom hnedým na hospodárskych zvieratách, včelstvách, poľnohospodárskych plodinách, ovocných, lesných drevinách a majetku pomerne citlivo vnímaná zo strany odbornej, ale hlavne laickej verejnosti.

Najviac však na Slovensku rezonuje otázka stále sa zvyšujúcich nebezpečných stretov človeka a medveďa. Ide hlavne o strety obyvateľov horských a podhorských oblastí s medveďmi, ktorí si snažia zabezpečiť ľahko dostupnú potravu vo forme komunálneho odpadu, potravín používaných pri prikrmovaní a odvádzacom vnadení raticovej prežúvavej a diviačej zveri zo strany užívateľov poľovníckych revírov. Zároveň je to aj zabezpečovanie potravy vo forme atraktívnych poľnohospodárskych plodín.

Z uvedených dôvodov vznikla na Slovensku potreba a spoločenská objednávka riešiť tieto problematické situácie vyplývajúce z koexistencie človeka a medveďa. Nakoľko je medveď hnedý (Ursus arctos) v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov celoročne chránený živočích, problematiku rieši Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom jej odbornej organizácie a to Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky formou zriadenia "zásahového tímu pre medveďa hnedého na Slovensku".

Zvyšné informácie a taktiež kontaktné osoby nájdete v priloženom súbore.