menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Výzva na súťaž - "Rekonštrukcia kultúrneho domu"

Výzva na súťaž podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na projekt - "Rekonštrukcia kultúrneho domu"