menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Vyjadrenie k anonymnému podnetu k parkovaniu

Už dávnejšie som sa vyjadril, že na anonymy reagovať nebudem, no otázka okolo parkovania trápi viacerých už dlhodobo, tak zareagujem. V prvom rade začnem tým, že otázku parkovania v našej obci (a nielen na chodníkoch), sa niekoľko rokov venujeme. Tento problém je však trochu rozsiahlejší. Neberte to ako výhovorku, mne samému parkovanie na chodníkoch vadí, pretože chodníky boli vybudované v prvom rade pre peších, nie na parkovanie. Osobne zastávam názor, že každý kto si kúpi auto, má myslieť aj na to, kde ho bude parkovať. Nie je povinnosťou obce zabezpečiť parkovacie miesta pre tých, ktorí vlastnia autá. Na druhej strane ale beriem do úvahy aj túto skupinu ľudí, pretože bez auta sa už dnes pomaly nedá fungovať a beriem do úvahy aj obyvateľov, ktorí majú problém zaparkovať auto vo svojom dvore, pretože je úzky. Ja osobne s poslancami chceme vyjsť v ústrety aj jednej skupine (motoristom) a aj druhej (chodcom) .

Teraz ale k tomu, čo všetko sa v tejto oblasti urobila, čo sa ešte plánuje a aké je riešenie.

Doteraz sme urobili a v pláne máme:

1. Pri zmenách a doplnkoch územného plánu v rokoch 2013-2015, sme do neho doplnili zóny na parkovanie. Na niektorých už je možné aj parkovať.

- pri ZŠsMŠ – súčasť projektu nájomných bytov (8-10 parkovacích miest)

- nad KD (10 parkovacích miest) – dali sa už zbúrať základy bývalého KASPA,

- za KD (8 parkovacích miest), pri káplnke (1 parkovacie miesto)

- pod cintorínom (4-6 parkovacích miest) – projekt príjazdovej cesty a domu smútku

- úsek od PZ po zástavku SAD (18 parkovacích miest)

- úsek pod RD (2 parkovacie miesta)

2. Od roku 2012 intenzívne riešime vysporiadanie pozemkov pod komunikáciami a ich opravu. Takmer všetky boli rozpadnuté, v stave KN-E a vo väčšine prípadov ani nebolo možné určiť hranicu komunikácie, nie to ešte určiť, čo je chodník a čo cesta. Bohužiaľ žijeme v štáte, že ak chcem privolať hliadku polície, resp. riešiť to komisiou, musím mať v ruke argumenty a podklady. Postupne podľa finančných možností dávame doporiadku vlastnícke vzťahy a geodetické zameriavanie cesty a chodníkov spojené s následným zápisom geometrických plánov do evidencie katastra nehnuteľností. Doteraz máme takto vysporiadané vzťahy, podložené geometrickým plánom len na týchto úsekoch:

- otočka - KD; „Rákytie"+1. časť „Záhumnia" po most; 2. časť „Záhumnia" - poza KD

- KD – PZ; PZ-začiatok obce – pripravuje sa

3. Dňa 8.1.2018 a aj na viacerých predošlých zastupiteľstvách sme sa otázkou parkovania zaoberali. Informáciu podanú niekoľko krát poslancom aj v predošlom funkčnom období, dávam aj sem na tento list. Ešte doplním, že výstupom z tohto zastupiteľstva bude zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov k tejto otázke. Plánujem ho zvolať v máji. Nie je pravdou že denne prechádzame komunikácie nevšímavo. Verte že každého z nás tento problém zaujíma a máme snahu ho riešiť.

Riešenie:

V otázke parkovania máme dlhodobý plán a návrhy riešení. V prvom rade doriešiť a zapísať GP k už zrekonštruovaným komunikáciám a doriešiť vlastnícke vzťahy. Súčasne pred zápisom právne doriešiť kde je hranica cesty a chodníka. Búchate sa možno po čele, že na čo, však je vidieť čo je chodník a čo cesta. Ale v údajoch katastra to tak nie je! Keď to všetko budeme mať hotové, môžeme začať okrem zbytočného upozorňovania a dohovárania aj volať políciu, príp. udeľovať sankcie neprispôsobivým motoristom. V každom prípade nebude našou snahou niekoho pokutovať. Ešte pred tým, ako prídeme k tomuto kroku, chceme vyjsť v ústrety motoristom a umožniť im (nie na chodníkoch pri svojich domoch) bezplatné parkovanie na miestach, ktoré budú presne určené príslušným VZN. Ak si ani po tomto kroku a ústretovosti zo strany obce motorista nedá povedať, budeme už volať hliadku polície a dotyčný bude riešený pokutou, príp. v priestupkovom, konaní.

Pred ukončením tohto vyjadrenia jedna poznámka. V podnete píšete-vytiahnem len časť vety, .....chodníky vyložené popred domy zadarmo sú plné áut..... Tak to máte pravdu. Boli vyložené zadarmo....

A viete čo bolo ešte zadarmo ??? Spravené vjazdy takmer ku všetkým domom počas rekonštrukcií komunikácií, podľa prianí obyvateľov (a ako sledujem rekonštrukcie v iných obciach a mestách, nikde nebol taký prístup ako v Hiadli), pri rekonštrukcii vody vo vyše polovici obce, boli záujemcom zadarmo doriešené prípojky, zadarmo dávame možnosť obyvateľom zbaviť sa stavebného odpadu, sute a pneumatík v rámci odpadového hospodárstva, zadarmo sa pozrezávali stromy a kríky popri regulácii potoka v strednej a dolnej časti obce, ktoré ohrozovali domy a bezpečnosť obyvateľov, zadarmo pomáhame ľuďom s právnymi vecami, zmluvami, vysporiadaním vlastníctva, ktoré nie sme povinní riešiť a za ktoré by právnik pýtal niekoľko sto eur a mnoho ďalšieho.

Skúste sa zamyslieť, či aj vy nie ste v tejto skupine a aj vám sa nepomohlo ZADARMO.

Dúfam, že ste dostali informácie, ktoré ste možno nevedeli a ktoré vás aspoň dočasne uspokojili.

PS: Ak aj napriek vyjadreniu máte pocit, že sa to nerieši dostatočne, môžete nám poradiť ako by ste to riešili vy – budeme radi. Príp. je tu ešte možnosť si na jeseň zvoliť zástupcu (-ov), ktorí to budú vedieť vyriešiť lepšie ako to doteraz riešime my. Starosta.