menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Verejná vyhláška a oznámenie o začatí prác

Na základe vydaného stanoviska rekonštrukcii VN siete pod značkou EB/15/01/31/07 č.j. 133/2016 obcou Moštenica zo dňa 08.03.2016 a na základe vydaného Stanoviska k rekonštrukcii VN siete Moštenica-Hiadeľ č.j. 182/2016 obcou Hiadeľ zo dňa 09.03.2016 Vám oznamujeme termín začatia prác na zákazke: "Moštenica-Hiadeľ-VNV č. 308 rek. Za 308uvodb_hiadel_hajenska.sk". Predpokladaný termín začatia prípravných elektromontážnych prác je od 02.05.2017. Práce by mali trvať do 09.06.2017.