menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Upozornenie

Na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti v jednotlivých katastrálnych  územiach banskobystrického okresu tunajší úrad konštatuje, že každým rokom neustále pribúdajú plochy zaburinených  poľnohospodárskych pozemkov.