menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Upozornenie na voľný pohyb psov a plánované čistenie potoka.

Vážení spoluobčania,

Od začiatku roka máme v platnosti dve VZN, ktoré riešia problematiku voľne sa pohybujúcich psov. V prípade, že budete chcieť riešiť konkrétnu situáciu, chcem Vás požiadať, aby ste postupovali nasledovne. Odfotiť psa tak, aby bolo zrejmé, že sa pohyboval na verejnom priestranstve bez vôdzky (foto vytlačíme aj na OcÚ), napísať sťažnosť na príslušnú komisiu s dátumom a presným/ stručným popisom situácie. Následne ju zaslať, resp. priniesť a zaevidovať na obecný úrad, príp. aj mailom. Nie cez facebook-to nie je úradný postup. Pokiaľ to nebudeme mať v tejto podobe, nemôžeme v zmysle zákona o priestupkoch a VZN nič vyriešiť.

Určité prípady v obci budú musieť byť v budúcnosti riešené aj za asistencie Slobody zvierat. Pes nie je hračka, s ktorou keď sa pohráme odložíme ju ! Pokiaľ nevieme psíkovi zabezpečiť riadny voľný výbeh za oplotením, zabezpečiť pozemok pred tým, aby pes utiekol na verejné priestranstvo, resp. v ojedinelých prípadoch máte problém uživiť sami seba, nie to ešte psa, prosím radšej psa NEMAJME. Pes je živý tvor. Nemôže zavýjať od hladu, potrebuje mať výbeh, aby sa mu niekto venoval, bol ovládateľný, mal aspoň základnú veterinárnu starostlivosť, očkovania a v prípade pochôdzky na verejných priestranstvách bol na vôdzke a mal náhubok (všetko nájdete v zákone).

Od stredy 19.7.2017 sa začína s čistením miestneho potoka a chodníkov. Chcel by som požiadať obyvateľov, aby si najmä v ochrannom pásme a popri brehoch potoka hraničiacich s ich nehnuteľnosťami zabezpečili uloženie svojich vecí a odložili nebezpečné veci, ktoré môžu počas čistenia spôsobiť úraz a zároveň nepúšťali psov, ktoré môžu ohroziť pracovníkov vykonávajúcich čistenie. Taktiež chcem požiadať aby obyvatelia odstránili z chodníkov prekážky brániace vyčisteniu od buriny ( t.j. autá, drevo, stavebný materiál apod.)

Na záver chcem upozorniť, že pod futbalovým ihriskom bol odvezený všetok stavebný odpad. Preto platí absolútny zákaz čokoľvek tam vyvážať !!! Ďakujem za pochopenie. starosta.