menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Separácia odpadu

Vážení spoluobčania,

Od 1.7.2018 bude zvoz separovaného odpadu zabezpečovaný už len z 11 kontajnerových stojísk. Snažili sme sa ich rovnomerne rozmiestniť po celej obci tak, aby boli na obecnom pozemku a aby ku nim mala každá domácnosť a obyvateľ čo najmenšiu vzdialenosť. Zvoz z nich bude zabezpečovaný tak ako doteraz.

PLASTY a KOVY - každý 2. týždeň v pondelok; SKLO, PAPIER – každý 4. týždeň v pondelok.

Zvoz prebieha tak, že zberová spoločnosť vezme najskôr plasty a kovy a následne v ten istý deň vezme papier a v ďalšom cykle vezme plasty a kovy a následne v ten istý deň sklo.

Aj napriek našim viacerým podnetom a požiadavkám, nie je možné zabezpečiť vývozy (najmä plastov) častejšie. Zvoz po obci, ktorý bol vykonávaný doteraz podľa harmonogramu už nebude prebiehať.

Domácnosti budú zatiaľ stále dostávať vrecia, do ktorých môžu priebežne separovať odpad. Tieto vrecia (riadne zviazané) môžu pred zvozom separovaného odpadu (každý druhý pondelok podľa rozpisu vyššie) vyložiť ku ktorémukoľvek stojisku v obci. V ďalšom chcem požiadať obyvateľov o nasledovné:

- Udržujte pri stojiskách PORIADOK a ČISTOTU !

- Ak máte vyseparovaný odpad v menšom množstve, vhadzujte ho do kontajnerov; ak ho máte vo

väčšom množstve (napr. naplnené vrece, veľké kusy plastov, sklenené tabule apod.), ktoré by

kontajner ihneď zaplnili, vyložte ho prosím až tesne pred zvozom kontajnerov (max. pár dni).

- Pred vhodením odpad (najmä z potravín) vypláchnite aspoň trochou vody, aby sa nešíril zápach, resp.

sa nemnožili hlodavce alebo hmyz.

- Odpad minimalizujte ! Stláčajte PET fľaše, plechovice a ostatné plastové nádoby na minimum ako

vládzete, krabice rozoberajte, resp. rozrežte a minimalizujte ich objem tak, aby sa neskladoval vzduch.

- Všímajte si svoje okolie a v prípade potreby pekne a slušne susedov upozornite na nesprávnosť

separovania, príp. im vysvetlite a ukážte, ako sa to má správne robiť.

- Ak potrebujete čokoľvek v súvislosti s odpadom vysvetliť, kľudne nás môžete kontaktovať na OcÚ.

Ešte dosť veľa z Vás si hovorí, „...však čo ja z toho mám", „prečo to mám robiť", apod. Mali by sme to robiť v prvom rade pre dobrý pocit k prírode, spoločnosti a okoliu v ktorom žijeme. A tým čo sa na to pozerajú cez peniaze môžem len prisľúbiť, že ak bude menej komunálneho odpadu, nebude sa v budúcnosti pristupovať k zvyšovaniu poplatkov za odvoz a uloženie odpadu, resp. je možné že dôjde aj k zníženiu.

Ďakujem všetkým, ktorý pristupujú k separovaniu v našej obci zodpovedne. Starosta.