menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Pozvánka na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Hiadeľ

Pozemkové spoločenstvo Hiadeľ

 

                                         POZVÁNKA

 

Výbor Pozemkového spoločenstva Hiadeľ zvoláva riadne Valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie, sa uskutoční

dňa 19.11.2017 /Nedeľa/ o 15:00 hodine

v Kultúrnom dome v Hiadli.

Prezentácia účastníkov a výplata dividend od 12,00 do 15,00 hod

 

Program:

  1.  Otvorenie a schválenie rokovacieho programu
  1.  Voľba overovateľov zápisnice
  1.  Žiadosť o prenájom TTP.
  1.  Diskusia
  1.  Návrh na uznesenie
  1.  Záver

 

 

 

Vzhľadom na výplatu dividend je vaša účasť nutná ! V prípade že sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie.

V prípade že sa rozhodnete , aby dividendy za Vás prevzal Váš zástupca , musí sa preukázať úradne overením splnomocnením .

 

 

                                                                             Peter Štefanovie, predseda výboru PS