menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Pozvánka na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Hiadeľ

 

Výbor Pozemkového spoločenstva Hiadeľ zvoláva riadne Valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie, sa uskutoční dňa 25.03.2018 /Nedeľa/ o 15:00 hodine

v Kultúrnom dome v Hiadli so začiatkom prezentácie o 14.00 hod.

Začiatok VZ o 15.00 hod.

 

Program:

1. Otvorenie a schválenie rokovacieho programu

2. Voľba overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesenia

4. Správa o hospodárení v roku 2017

5. Plnenie rozpočtu za rok 2017

6. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017

7. Rozhodnutie o vysporiadaní výsledku hospodárenia

8. Schválenie rozpočtu na rok 2018

9. Správa predsedu dozornej rady

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver

V prípade ze sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie.

Peter Štefanovie, predseda výboru PS