menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Oznam od starostu

Vážení spoluobčania,

Obec Hiadeľ už dlhodobo plánuje zámer prebudovania podkrovia ZŠsMŠ v Hiadli na nájomné byty. Je to jeden zo spôsobov ako využiť druhú polovicu budovy, zefektívniť jej prevádzku, zvýšiť jej hodnotu v budúcnosti s minimálnym dosahom na obecný rozpočet a ponúknuť štartovacie byty do budúcna rôznorodej skupine obyvateľov z obce, resp. aj z okolitých obcí. Momentálne prebieha proces na udelenie stavebného povolenia. Malo by vzniknúť 5 bytových jednotiek (1x3i, 2x2i, 2x1i). Prideľovanie nájomných bytov podlieha prísnym pravidlám, kde sa dôkladne prehodnocuje sociálna situácia/príjem žiadateľa a o pridelení bude na základe splnenia zákonných podmienok rozhodovať komisia zriadená pri OcZ. V skratke to znamená, že rebríčkovo bude mať prednosť obyvateľ z obce, pred inými, taktiež osamelý rodič pred kompletnou rodinou, resp. človek ktorý má napr. príjem rodiny 700 Eur pred tými ktorí ho majú 1000 Eur, rodina s 2 deťmi by nemala skončiť v jednoizbovom byte, pokiaľ bude voľný trojizbový, atď. Na stránke www.hiadel.sk je k dispozícii formulár predbežného záujmu o nájomné bývanie v obci Hiadeľ, ktorým môžete predbežne vyjadriť svoj záujem o nájomné bývanie a dať nám o sebe aspoň základné informácie, z ktorých môžeme do budúcna vychádzať. Formulár si môžete vyžiadať aj osobne na obecnom úrade. Formulár je nezáväzný a nezakladá sa z neho nárok na pridelenie nájomného bytu, ale v prípade zhody bodov v hodnotiacich kritériách bude uchádzač, ktorý formulár odovzdal skôr bodovo zvýhodnený. Predpokladaný termín dokončenia je 12/2019.

V rámci požiadaviek a vychádzania v ústrety obyvateľom, ktorí sa aktívne zapájajú do separácie odpadov v našej obci, boli zriadené ďalšie štyri kontajnerové stojiská. Horný koniec pri RD č. 29, stred obce-pod cintorínom, Záhumnie-križovatka pri RD č. 124 a pri trafostanici v dolnej časti obce. Zároveň boli doplnené k niektorým stojiskám kontajnery na ďalšie druhy odpadov. Žiadam všetkých obyvateľov aby najmä v letných mesiacoch PET fľaše, plechovice, tácky od mäsa, apod. aspoň trochu prepláchli čistou vodou a plastový odpad pred vhodením redukovali na minimum objemu.

Na základe upozornenia NAPANT-u (zatiaľ len ústneho, písomné už bude možnoaj s udelenou pokutou) boli v potoku pod obcou opätovne nahádzané desiatky malých fľaštičiek od alkoholu. Poprosím Vás, aby ste si všímali svoje okolie a upozorňovali takýchto ľudí, aby neznečisťovali potok. Príp. mi takýchto ľudí nahláste. Jedná sa aj o vaše okolie, vaše peniaze za pokuty a vašu obec. Pred cca mesiacom boli dve brigády na čistení potoka Vážna. Potok je opäť znečistený. Do potoka nepatrí NIČ z tohto ako pokosená tráva, bioodpad, mäso, sklo, plasty, tácky od mäsa, apod.

Na základe žiadosti a dohody so spoločnosťou Sama, budú stiahnuté z predaja 0,04 l fľaštičky s alkoholom. V dohľadnej dobe sa budeme snažiť ešte prijať nejaké opatrenie, ktoré nám umožňuje zákon ako napr. ešte väčšie obmedzenie používania alkoholických nápojov na všetkých verejných priestranstvách v obci apod. Starosta.