menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Oznam o vodomernýh šachtách a rekonštrukcii vodovodného potrubia - Záhumnie

Vážení spoluobčania,

V priebehu nasledujúcich mesiacov dôjde k rekonštrukcii vodovodného potrubia v časti „Záhumnie" v úseku od Kultúrneho domu po most pri RD 126 spoločnosťou Veolia. Následne by malo dôjsť k dvíhaniu/výmene kanalizačných vpustí a následne k rekonštrukcii asfaltového krytu miestnej komunikácie.

Chcem požiadať obyvateľov obce, ktorí sú zároveň vlastníkmi nehnuteľností (resp. v blízkej budúcnosti plánujú výstavbu alebo rekonštrukciu neobývanej nehnuteľnosti) v uvedenom úseku, aby si zabezpečili vodomerné šachty v zmysle požiadaviek spoločnosti Veolia, z ktorých bude zároveň urobený prepoj na nové potrubie a zabezpečená dodávka pitnej vody do domácností.

Bližšie informácie k umiestneniu a technickým rozmerom vodomerných šácht poskytne p. Krnáč: 0907 805 798.