menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Oznam o separovaných zberoch a stojiskách na kontajnery

Vážení spoluobčania,

V obci bude zriadených 8 kontajnerových stojísk s 1.100 l nádobami na separovaný odpad. Všetkých 8 bude vybavených kontajnermi na SKLO a PLASTY + každé druhé stojisko aj kontajnerom na KOVY, resp. PAPIER.

pred ZŠ s MŠ Hiadeľ 

RD 145/165

RD 44 

Požiarna zbrojnica

Kultúrny dom - vzadu 

RD 197/200

RD 130 („Bandúr") - Doplnené do 30.6.2017 

chodník pri RD 216/218 – zatiaľ skúšobne

Doterajšie harmonogramy na zber separovaného odpadu ostávajú naďalej v platnosti – ZATIAĽ DO KONCA ROKA !

Vývoz separovaného odpadu z kontajnerových stojísk bude vyvážaný každý druhý pondelok dopoludnia.

Frekvencia zberov: PLASTY+KOVY – 1x za 2 týždne SKLO+PAPIER – 1x za 4 týždne

Začiatok prvého zvozu bude začínať dňom:

5.6.2017 PLASTY/KOVY a SKLO

19.6.2017 PLASTY/KOVY a PAPIER

3.7.2017 PLASTY/KOVY a SKLO

17.7.2017 PLASTY/KOVY a PAPIER atď. - vždy v dvojtýždňových opakovaniach.

Zvozy sú zatiaľ do konca roka skúšobne. V budúcnosti budeme podľa potrieb obyvateľov harmonogram upravovať, príp. doplníme ďalšie stojiská v obci. Preto vás poprosíme o spätnú väzbu.

Na kontajneroch sú nálepky, kde je stručne a jasne vysvetlené a napísané, čo tam patrí a čo nie.

Každý odpad zredukujte na minimum jeho objemu, resp. vytlačte prebytočný vzduch a obaly vhadzujte aspoň prepláchnuté vodou !

V prípade potreby a ďalších otázok kľudne kontaktujte obecný úrad alebo mňa. Starosta.