menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Oznam o rekonštrukcii cesty

Vážení spoluobčania,

V nasledujúcich dňoch budú prebiehať finálne práce na rekonštrukcii miestnej komunikácie „Na Záhumní" ako dvíhanie kanalizačných vpustí, osadenie novej vpuste, vyrovnávka a pokládka finálnej vrstvy asfaltu. Chcem Vás požiadať, aby ste automobilmi minimalizovali prejazd a parkovanie v úseku miestnej komunikácie „Na Záhumní", kde sa realizovala rekonštrukcia verejného vodovodu.

V priebehu novembra bude prebiehať aj rekonštrukcia cesty 3. tretej triedy 2427 v úseku od poslednej rekonštrukcie a to smerom nadol na obec Lučatín v dĺžke cca 600 metrov. Cesta sa bude rekonštruovať v celej šírke a bude podobne ako pred cca rokom takmer celý deň neprejazdná.

Chcem Vás požiadať, aby ste si v nasledovných dňoch zabezpečili dovozy čohokoľvek nákladnými autami do Vašich domácností. Počas priebehu rekonštrukcie bude pre osobné autá núdzovo k dispozícii poľná cesta smerom na Moštenicu. Autobus bude premávať len k reštaurácii Grajciar.

Presný termín a bližšie detaily ohľadom odchodov autobusov a začatia prác sa dozviete včas prostredníctvom podobného oznamu, ako je tento.

Vzhľadom na počasie (realizácia pokládky asfaltu bude musieť byť prispôsobená počasiu) a aj na to, že obe komunikácie sa budú asfaltovať v jednom súvislom časovom úseku (chceme urobiť čo najdlhší úsek a šetriť prevoz mechanizmov) Vás žiadam, aby ste boli pozornejší pri počúvaní obecného rozhlasu a čítaní oznamov (poštová schránka, facebook, stránka obce apod.) a zároveň si informácie z oznamu zdieľali medzi sebou, v rodine, so známymi, obchodnými partnermi alebo dodávateľmi.

Na záver Vás žiadam o pochopenie a trpezlivosť. Vyhrážky, osočovanie, zbytočné otázky, ktoré budú zodpovedané priamo v ozname alebo nadávky, nikam nevedú ! Robí sa to pre Vás a na obdobie rádovo cca 10-15 rokov. Myslím si, že každý z nás je pre to schopný tých pár dní vydržať.

Ďakujeme za pochopenie. Starosta.