menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Oznam o čistení priehrady a rekonštrukcii vodovou v časti "Záhumnie"

Vážení spoluobčania,

V týchto dňoch prebieha čistenie priehrady nad obcou od nánosov a z tohto dôvodu je možné, že voda pretekajúca korytom potoka bude kalná a znečistená. Po vyčistení priehrady budeme pokračovať v čistení koryta potoka v intraviláne obce.

Od dnes 25.8.2017 sa začína s prácami na rekonštrukcii miestneho vodovodu v časti „Záhumnie". V priebehu budúceho mesiaca bude cesta v úseku od KD - cez križovatku pri RD č. 126 - až po výjazd pod cintorínom neprejazdná, resp. ťažko prejazdná.

Komunikácia smerom na Rákytie od križovatky nad Požiarnou zbrojnicou bude zjazdná, pričom ulica smerom ku „Konzum Kútiková" z tejto strany sa stane slepou ulicou a bude dočasne končiť pred mostom.

Chcem preto požiadať všetkých obyvateľov, aby parkovanie svojich automobilov zabezpečili v iných blízkych častiach obce (napr. parkovisko nad KD), vzali na vedomie, že akýkoľvek prejazd nákladnými autami nebude počas tohto obdobia možný a túto informáciu podali ďalej – t.j. firmám zabezpečujúcim zásobovanie, kuriérskym službám, atď.

Ďakujem za pochopenie. starosta.