menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Oznam o asfaltovaní komunikácia

Dňa 12.11.2018 od 7:30 hod. sa začne s prácami na asfaltovaní komunikácie III/2427 na začiatku obce. Tento deň budú autobusy s odchodmi zo zastávky Hiadeľ škola o 4:40, 6:00, 7:20, 20:26, 23:12 premávať zo všetkých zastávok v obci Hiadeľ. Odchody autobusov z Banskej Bystrice, s príchodom nadväzujúcim na tieto odchody budú premávať až k zastávke Hiadeľ škola.

Odchody autobusov,  ktoré majú ísť dňa 12.11.2018 zo zastávky Hiadeľ škola o 10:25, 12:15, 13:05, 14:15, 15:35, 17:10, budú premávať od bodu „Pri kríži“ s odchodom, ktorý je platný pre zastávku Hiadeľ dolný koniec. Odchody autobusov z Banskej Bystrice a Slovenskej Ľupče, s príchodmi nadväzujúcimi na tieto odchody, budú premávať len k bodu „Pri kríži“, kde sa autobus bude aj otáčať. Počas prác bude medzi zastávkami v obci Hiadeľ a úsekom od začiatku obce premávať mikrobus. Vzdialenosť medzi bodmi „Pri kríži“ – „Začiatok obce“ bude potrebné prejsť pešo.

V prípade potreby bude dňa 12.11.2018 otvorená lesná cesta smerom na „Hiadeľskú kyslú“, popri horárni, cez „letisko“ a následne Moštenicu s výjazdom pri píle „Na Mlynčoku“. Rampy budú otvorené. Vodičom odporúčam mať prezuté zimné pneu a vziať si s sebou aj snehové reťaze, resp. mať auto s pohonom 4x4. Neskúseným vodičom odporúčam túto cestu nevyužívať !

 

Dňa 12.11.2018 popoludní (po rekonštrukcii komunikácie v doline) a 13.11.2018 prebehne čiastočná rekonštrukcia lesnej komunikácie „Hrbčok“ - „Zvlače“. Komunikácia bude dňa 12.11.2018 v popoludňajších hodinách prechodná len pre osobné autá (je možné zdržanie) a v priebehu dňa 13.11.2018 úplne uzatvorená.

V nasledovných dňoch – t.j. od stredy 14.11.2018 sa začne s prácami na oprave verejného vodovodu od odbočky smerom na Moštenicu až smerom k horárni a s prácami na oprave komunikácie „Zvlače“- „Pamätník“. Lesná komunikácia bude až do konca novembra, resp. do skončenia prác na oprave komunikácie plne prejazdná len v skorých ranných a v neskorších popoludňajších hodinách.

 

Chcem požiadať obyvateľov, ktorí ešte nemajú uhradené miestne dane (t.j. daň z nehnuteľností, daň za psa, cintorínske poplatky a poplatok za komunálny odpad) ktoré boli splatné do 15. dní od ich doručenia konca, aby tak urobili čo najskôr.

Obec eviduje k 31.10.2018 nedoplatky za rok 2018 v sume cez 2.000,- Eur.

 

Ďakujem za pochopenie. Starosta.