menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Oznam doprava Krumplovník

Vážení spoluobčania,

Dovoľujeme si požiadať všetkých, ktorí parkujú svoje automobily na verejných priestranstvách, t.j. všetky chodníky, priestor pri KD a pri Požiarnej zbrojnici atď., aby ich z týchto miest preparkovali na miesta, ktoré sú ich súkromným vlastníctvom a počas konania akcie Hiadlovský Krumplovník dňa 22.9.2018 vznikol priestor pre parkovanie návštevníkov a hostí.

Autobusy SAD na pravidelných linkách budú dňa 22.9.2016, v popoludňajších hodinách premávať len od ...a k futbalovému ihrisku s časom príchodov a odchodov platným zo zastávky Hiadeľ-Dolný koniec.

Komunikácia III/2427 bude dňa 22.9.2018 od cca 12:00 do 18:00 v úseku od futbalového ihriska až po koniec obce uzatvorená, resp. vjazd do obce bude možný len pre obmedzený počet áut a to z dôvodu prejazdnosti komunikácie v celom úseku v prípade nutného zásahu záchranných zložiek. Doprava bude riadená zložkami dopravnej polície v súčinnosti s miestnymi zložkami futbalového oddielu a DHZ Hiadeľ.

Uvedené opatrenie obmedzenia vjazdu (HLAVNE PO ZAPLNENÍ PLôCH NA PARKOVANIE PRIAMO V OBCI), sa nebude dotýkať obyvateľov, ktorí majú v obci trvalý pobyt, vlastnia v obci nehnuteľnosť, hostí a sponzorov, ktorí sa preukážu oficiálnou pozvánkou, apod. S uvedeným opatrením prosím oboznámte aj svojich známych a príbuzných. Na parkovanie pre návštevníkov bude bezplatne slúžiť priestor pod futbalovým ihriskom a na ihrisku a zároveň bude od futbalového ihriska ku KD každých 15 minút premávať kyvadlová doprava-9-miestny mikrobus. Za trpezlivosť a pochopenie vopred ďakujem. Starosta.