menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Oznam asfaltovanie cesty

Vážení obyvatelia,

 

V dňoch 22.11.2017 - 24.11.2017 sa začne s prácami na asfaltovaní miestnej komunikácie na Záhumní a komunikácie III/2427 – nadviazanie na minuloročnú rekonštrukciu až po most pri reštaurácii Grajciar.

 

Práce budú prebiehať v uvedených dňoch v čase od cca 7:30 do 18:30 hod. a to v nasledovnom poradí:

1.  asfaltová vyrovnávka miestnej komunikácii „na Záhumní“, po ktorej sa začnú dvíhať kanalizačné vpuste, šachty a vodovodné uzávery do finálnej vrstvy asfaltu; 2. asfaltová vyrovnávka komunikácie III/2427 v nezrekonštruovanom úseku;

3. finálna pokládka asfaltu na komunikácii III/2427; 4. finálna pokládka asfaltu na miestnej komunikácii „na Záhumní“.

 

Dňa 22.11.2017 budú autobusy s odchodmi zo zastávky Hiadeľ škola o 4:40, 6:00, 7:20, 10:25, 20:26, 23:12 premávať zo všetkých zastávok v obci Hiadeľ. Odchody autobusov z Banskej Bystrice, s príchodom nadväzujúcim na tieto odchody budú premávať až k zastávke Hiadeľ škola.

Odchody autobusov,  ktoré majú ísť dňa 22.11.2017 zo zastávky Hiadeľ škola o 12:15, 13:05, 14:15, 15:35, 17:10, budú premávať z parkoviska oproti reštaurácii Grajciar s odchodom, ktorý je platný pre zastávku Lučatín horný koniec. Odchody autobusov z Banskej Bystrice a Slovenskej Ľupče, s príchodom nadväzujúcim na tieto odchody budú premávať len k parkovisku pri reštaurácii Grajciar.

 

Dňa 23.11.2017 budú autobusy s odchodmi zo zastávky Hiadeľ škola o 4:40, 6:00, 7:20, 20:26, 23:12 premávať zo všetkých zastávok v obci Hiadeľ. Odchody autobusov z Banskej Bystrice, s príchodom nadväzujúcim na tieto odchody budú premávať až k zastávke Hiadeľ škola.  

Odchody autobusov, ktoré majú ísť dňa 23.11.2017 zo zastávky Hiadeľ škola o 10:25, 12:15, 13:05, 14:15, 15:35, 17:10, budú premávať z parkoviska oproti reštaurácii Grajciar s odchodom, ktorý je platný pre zastávku Lučatín horný koniec. Odchody autobusov z Banskej Bystrice a Slovenskej Ľupče, s príchodom nadväzujúcim na tieto odchody budú premávať len k parkovisku pri reštaurácii Grajciar.

Počas týchto výluk bude medzi zastávkami v obci Hiadeľ a úsekom začiatku rekonštrukčných prác premávať mikrobus. Vzdialenosť medzi reštauráciou Grajciar smerom k úseku začiatku rekonštrukcie bude potrebné prejsť pešo.

24.11.2017 sa predpokladá len ukončenie asfaltovania „na Záhumní“ – dáme vedieť vo štvrtok v priebehu dňa.

 

V prípade potreby bude v dňoch 22.11.2017 - 24.11.2017 otvorená lesná cesta smerom na „Hiadlovskú kyslú“, popri horárni, cez „letisko“ a následne Moštenicu s výjazdom pri píle „Na Mlynčoku“. Rampy budú otvorené. Vodičom odporúčam mať prezuté zimné pneu a vziať si s sebou aj snehové reťaze, resp. mať auto s pohonom 4x4. Neskúseným vodičom odporúčam túto cestu v tomto období radšej nevyužívať !

 

Zároveň vyzývam všetkých obyvateľov aby najneskôr do zajtra do 21.11.2017 do večera vyprázdnili priestor na komunikácii „na Záhumní“ a v jej blízkosti od akýchkoľvek prekážok, ktoré budú brániť rekonštrukčným prácam a prejazdu mechanizmov a to až do piatku 24.11.2017 !  V prípade zmien Vás budeme čo najskôr informovať.  Ďakujem za pochopenie.        Starosta.