menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Oznam

Dnes sa začalo s opravou 2 cestných priepustí popod komunikáciou III/2427 v doline a čistenie krajnice vozovky popri nich. Upozorňujeme Vás na opatrnosť pri prejazde a zároveň informujeme, že v tomto úseku je zúžený profil vozovky a je tam dopravným značením znížená maximálna povolená rýchlosť. Prepdopkladaný čas trvania prác do 14.10.2018. Následne by malo dôjsť k rekonštrukcii ďalšieho úseku vozovky v dĺžke cca 400 m od začiatku obce smerom na obec Lučatín. Bližšie informácie, pokyny a usmernenia dáme na vedomie pár dní pred začiatkom prác.

V priebehu 41. kalendárneho týždňa 2018 sa začne aj s opravou lesnej cesty od lokality „Zvlače" po pamätník „Podjavorie". Práce budú zahŕňať aj opravu mostného telesa. V úseku cesty od otočky nad obcou - po lokalitu „Zvlače", sa vykonajú čiastkové opravy najviac poškodených častí telesa cesty. Opravy budú trvať približne 1 mesiac.

Od 1.10.2018 je novým nájomcom priestorov predajne potravín Jednota SD Brezno. Vzhľadom na zmenu prevádzkovateľa obchodu a s tým súvisiace povolenia, bude predajňa zatvorená z dôvodu zabezpečenia opráv a čiastočnej zmene vnútornej dispozície priestorov. Predpokladaný termín otvorenia predajne je 15.10.2018.

Aktuálne je zo strany obecného úradu zverejnená výzva na prenájom priestorov pre účely zriadenia pohostinstva, baru, bistra alebo kaviarne z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy s terajším nájomcom k 31.12.2018. Bližšie informácie nájdete na úradných tabuliach a ďalších informačných miestach.