menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Jánska vatra 2018

Obec Hiadeľ a OZ Hiadlovčan, v spolupráci s dobrovoľníkmi, ZŠ s MŠ Hiadeľ, DHZ Hiadeľ a Horskou službou Nízke Tatry, vás pozývajú na Deň pre deti a Jánsku vatru, ktoré sa uskutočnia dňa 23.6.2018 na miestnom futbalovom ihrisku.

 

 

Pravidlá:

 

Úlohy zamerané na rýchlosť, obratnosť, vedomosť, zručnosť, športový a tímový duch,

 

Pokiaľ nie je presne napísané, kto má podúlohy plniť, môžu ich plniť všetci, resp. podľa dohody.

 

Pokiaľ nie je presne napísané v akom poradí sa majú podúlohy plniť, môžu sa tieto podúlohy plniť aj naraz a nemusí byť dodržané ich poradie plnenia.

 

Preto treba pozorne čítať, v prípade potreby si to prečítať ešte raz a v rámci družstva sa vždy dopredu dohodnúť, kto čo vždy bude robiť.

 

Ak nestihnete úlohu splniť do 10 minút, resp. niektoré jej podúlohy budú vykonané nesprávne, ráta sa celému družstvu výsledný čas 10 minút + družstvo dostáva navyše 30 trestných sekúnd.

 

Stanovište č. 1

 

Súťažná úloha č. 1 :

 

- Je potrebné zoradiť 15 názvov miest podľa abecedy. (Od A po Z, nie naopak!)

 

- všetci členovia družstva musia urobiť 20 drepov s výskokmi, najstarší člen musí urobiť 25 drepov s výskokmi.

 

- najmladší člen musí nakresliť obrázok, kde bude dom, strom a auto

 

- ostatní dvaja členovia musia navliecť do 6 ihiel, šicie nite

 

- keď bude všetko hotové – družstvo sa zoradí za sebou OD NAJSTARŠIEHO - PO NAJMLADŠIEHO a zahlási HOTOVO

 

vedúcemu stanovišťa, ktorý odkontroluje správnosť a v prípade správneho splnenia úlohy stopne a zapíše čas. Ak nestopne čas, družstvo si musí nájsť a opraviť chybu.

 

Stanovište č. 2

 

Súťažná úloha č. 2 :

 

- Od najmladšieho po najstaršieho (PO JEDNOM !), hádžte loptičky do koša až do vtedy, pokiaľ sa družstvu nepodarí do koša trafiť 10 krát. Každý z družstva má vždy 5 pokusov, následne triafa ďalší člen, ten má tiež 5 pokusov a tak dookola až pokiaľ sa družstvo ako celok netrafí 10 krát.

 

- Dvaja členovia musia preniesť vodu z vedier do 2,0 l fľaše len pomocou pohárikov, jeden člen musí poskladať 10 tričiek a uložiť ich na stanovené miesto

 

- Až keď sú tričká poskladané a prenesená voda, môže družstvo pristúpiť k ďalšej úlohe, ktorou je obehnúť 3 krát okolo futbalovej bránky.

 

- Keď bude všetko hotové – družstvo sa zoradí za sebou OD NAJMLADŠIEHO - PO NAJSTARŠIEHO a zahlási HOTOVO

 

vedúcemu stanovišťa, ktorý odkontroluje správnosť a v prípade správneho splnenia úlohy stopne a zapíše čas. Ak

 

nestopne čas, družstvo si musí nájsť a opraviť chybu.

 

Stanovište č. 3

 

Súťažná úloha č. 3 :

 

- Poskladajte puzzle (môže robiť aj jeden)

 

- Odvezte najmladšieho člena na káre k bráne a späť (všetci)

 

- Rozoberte konštrukciu do poslednej skrutky (môže robiť aj jeden)

 

- Plazte sa po jednom ku kuželke a späť. Otočiť sa môžete iba plazením. Ďalší môže ísť až keď sa predošlý člen

 

doplazí k cieľu. Je jedno kto pôjde prvý a kto posledný.

 

- Keď bude všetko hotové – družstvo sa zoradí za sebou OD NAJMLADŠIEHO - PO NAJSTARŠIEHO a zahlási HOTOVO

 

vedúcemu stanovišťa, ktorý odkontroluje správnosť a v prípade správneho splnenia úlohy stopne a zapíše čas. Ak

 

nestopne čas, družstvo si musí nájsť a opraviť chybu.

 

Stanovište č. 4

 

Súťažná úloha č. 4 :

 

- Vyseparujte spoločne odpad podľa jednotlivých druhov odpadov

 

- Každý napíše na samostatný papier 30 slov na písmeno D alebo na písmeno M, deti ktoré nevedia písať nakreslia

 

30 štvorčekov alebo 30 trojuholníkov.

 

- každý spraví 30 ľah-sedov

 

- všetci spoločne vystrihnú obrazce a nalepia ich lepidlom na ďalší papier do vyznačených miest

 

- všetci naraz obehnú okolo futbalového ihriska

 

- Keď bude všetko hotové – družstvo sa zoradí za sebou a zahlási HOTOVO vedúcemu stanovišťa, ktorý odkontroluje

 

správnosť a v prípade správneho splnenia úlohy stopne a zapíše čas. Ak nestopne čas, družstvo si musí nájsť

 

a opraviť chybu.