menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Formulár predbežného záujmu o nájomné bývanie v obci Hiadeľ

Formulár stiahnite na plochu vo vašom počítači, čitateľne vypíšte a zašlite na adresu: OBEC Hiadeľ, Hiadeľ 68, 976 61 Hiadeľ, prípadne e-mailom na: ouhiadel@stonline.sk do 30.9.2018.Nezabudnite na obálku, respektíve do predmetu e-mailu uviesť heslo: "NÁJOMNÉ BÝVANIE HIADEĽ".