menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Zrušenie valného zhromaždenia podielnikov Pozemkového spoločenstva

Výbor Pozemkového spoločenstva Hiadeľ oznamuje svojím podielnikov, že na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa nariaďuje zákaz organizovať hromadné spoločenské podujatia, ruší termín konania riadneho valného zhromaždenia podielníkov, ktoré sa malo konať dňa 29.03.2020 v sále kultúrneho domu v Hiadli.

 Náhradný termín konania zhromaždenia bude podielnikom oznámený novou pozvánkou.