menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Zber použitých kuka nádob

Vážení obyvatelia,

V piatok 16.04.2021 od 8:00 sa budú zbierať staré kovové kuka nádoby od obyvateľov, ktorí ich už nechcú využiť vo svojich domácnostiach. Žiadame všetkých obyvateľov, aby takúto nádobu vyložili najneskôr v piatok ráno do 8:00 pred svoju nehnuteľnosť.  Zber sa uskutoční od horného konca. V prípade že to nestihnete, alebo pozabudnete, nádobu môžete kedykoľvek v čase prevádzkovej doby doviezť na zberný dvor, ale už individuálne.

Opätovne sa množia prípady, kedy sa rôznym odpadom  znečisťuje miestny tok Vážna. Chcem Vás požiadať, aby sme v tejto veci prípadných znečisťovateľov medzi sebou rázne upozorňovali a predchádzali tak znečisťovaniu našej prírody a vyhli sa tam možným sankciám zo strany Štátnej ochrany prírody.

Oznam v súvislosti s nákupom kuka nádob sme sa snažili šíriť verejnosti prostredníctvom viacerých informačných kanálov. Chceli by sme obyvateľov požiadať, že ak nemajú prístup k internetu, resp. nezachytia informácie vo verejnom rozhlase, aby si priebežne kontrolovali svoje poštové schránky. Stáva sa nám, že viacerí obyvatelia si prišli nahlásiť nákup kuka nádob, ale až po termíne stanovenom obcou s tým, že už medzitým ich obec aj objednala a už aj boli dodané. Chceme preto požiadať obyvateľov, ktorí na túto vec pozabudli, že obec ešte bude kuka nádoby objednávať, ale jej objednanie treba obci nahlásiť najneskôr do pondelka 19.4.2021.

Cena 120 l – 21,48 €.  Cena – 240 l – 30,60 €. Platbu za kuka nádoby je možné uskutočniť prevodom na účetSK44 5600 0000 0012 1902 4001, prípadne osobne počas úradných hodín na Obecnom úrade.