menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Wifi pre teba

 

 


 

Obec Hiadeľ

Názov projektu: Wifi pre Teba

Miesto realizácie projektu: Obec Hiadeľ

Výška poskytnutého NFP:  14 250,00 €

Stručný opis projektu:

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:

  1. futbalové ihrisko - (48,80318768 ; 19,32353899)
  1. požiarna zbrojnica - (48,80632147 ; 19,31639761)
  1. oddychová zóna Za hrbčokom - (48,81553137 ; 19,31246549)
  1. ZŠsMŠ Hiadeľ - (48,81310456 ; 19,31395143)
  1. Kultúrny dom a obecný úrad - (48,80966814 ; 19,31555942)
  1. dočasné zberné miesto vybratých zložiek odpadu - (48,80178584 ; 19,32123899)
  1. plocha nad KD - (48,80998826 ; 19,31549355)
  1. križovatka Záhumnie (nový stĺp) - (48,8083171 ; 19,31657538)
  1. križovatka Rákytie (nový stĺp) - (48,80707888 ; 19,31658305)
  1. dolný koniec 1 (nový stĺp) - (48,80495274 ; 19,31780153)

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka www stránka obce.

 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na

www.opii.gov.sk

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 www.mindop.sk

Odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu

www.eufondy.sk