menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Wifi pre Teba – Obec Hiadeľ

Wifi pre Teba – Obec Hiadeľ

Názov projektu: Wifi pre Teba – obec Hiadeľ

ITMS2014+: Z311071T022

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Hiadeľ, Č.  68, 976 61 Hiadeľ

Miesto realizácie: Obec Hiadeľ

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

  1. futbalové ihrisko                                                                      (48,80318768 ; 19,32353899)
  2. požiarna zbrojnica                                                                   (48,80632147 ; 19,31639761)
  3. oddychová zóna Za hrbčokom                                             (48,81553137 ; 19,31246549)
  4. ZŠ s MŠ Hiadeľ                                                                          (48,81310456 ; 19,31395143)
  5. Kultúrny dom a obecný úrad                                              (48,80966814 ; 19,31555942)
  6. dočasné zberné miesto vybratých zložiek odpadu         (48,80178584 ; 19,32123899)
  7. plocha nad KD                                                                           (48,80998826 ; 19,31549355)
  8. križovatka Záhumnie (nový stĺp)                                           (48,8083171 ; 19,31657538)
  9. križovatka Rákytie (nový stĺp)                                               (48,80707888 ; 19,31658305)
  10. dolný koniec 1 (nový stĺp)                                                     (48,80495274 ; 19,31780153)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu bola ukončená v októbri 2020. V súčasnosti prebiehajú administratívne úkony k žiadosti o platbu.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk