menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Výplata dividend Pozemkového spoločenstva

Dňa 1.8.2021 sa uskutočnilo valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva v Hiadli.
Jedným z bodov mala byť aj výplata dividend. Vzhľadom na skutočnosť, že významná časť členov sa na schôdzu nedostavila a je problém s držaním hotovosti v pokladni Pozemkového spoločenstva, dávame ľuďom na vedomie, že o dividendy je možné požiadať aj na formulári (bude zverejnený v ďalšom príspevku samostatne) a to formou prevodu na účet. Formulár (žiadosť o výplatu) musí byť podpísaná a podpis úradne overený. Úradné overenie formulára - žiadosti o výplatu, sa nevzťahuje LEN na OSOBNÉ ODOVZDANIE do rúk predsedu Pozemkového spoločenstva. V ostatných prípadoch, kedy nedôjde k osobnému kontaktu s predsedom PS, je overenie nutné a to z dôvodu overenia totožnosti žiadateľa. Formulár je potrebné zaslať na adresu Pozemkového spoločenstva, Hiadeľ 68, 976 61. Alebo pokiaľ ste domáci - osobne, či do schránky p. Petrovi Štefanovie - predsedovi PS Hiadeľ.
Skontrolujte si prosím správnosť IBAN-u. (IBAN zapíšte s malými medzerami po štyroch znakoch). Následne Vám budú finančné prostriedky poukázané na Váš účet.