menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Spevnená plocha v centre obce Hiadeľ ako ďalší prvok súčasti zvýšenia bezpečnosti dopravy a ochrany zraniteľných účastníkov dopravy

MAS: Banskobystrický geomontánny park

Podpora užívateľov v rámci Stratégie CLLD

Užívateľ: Obec Hiadeľ, Hiadeľ 68

Názov projektu: Spevnená plocha v centre obce Hiadeľ ako ďalší prvok súčasti zvýšenia bezpečnosti dopravy a ochrany zraniteľných účastníkov dopravy

Miesto realizácie projektu: Obec Hiadeľ

Výška poskytnutého NFP: 21926,48 €

Kód projektu: IROP-CLLD-T472-512-002-004

Opis projektu: Realizáciou spevnenej plochy sa dosiahne bezpečné oddelenie pohybu peších osôb od pojazdu automobilov v dôležitom miestev centre obce ako verejná pešia zóna. Predmetná navrhovaná spevnená plocha má slúžiť ako výlučne pešie námestie pre zhromažďovanie obyvateľov obce pri obecných podujatiach.