menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Projekt je zmena

Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a jej úlohou je podpora práce s mládežou v mimoškolskom a mimorodinnom prostredí. 

Dnes Vám dávajú do pozornosti príležitosť pre mladých ľudí získať základy z projektového manažmentu, občianskej participácie a zostaviť si malý projekt, na ktorý dostanú od 250 do 1000 Eur.

Projekt by sa mal dotýkať týchto tém:

1. Obnova a rozvoj kultúrno-historického dedičstva

2. Ochrana životného prostredia

3. Zviditeľnenie krásy a hodnoty okolia prostredníctvom podpory citlivého a udržateľného cestovného ruchu.

 

Ďalšie informácie a online prihlášku nájdete v priloženom linku:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogBFJhZ7_puxNqRY84ISXjpNURTBFSkY3VjJVSTJDTDJNTzRITThBNlRNTi4u