menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Hiadeľ

Výbor Pozemkového spoločenstva Hiadeľ zvoláva riadne Valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie, sa uskutoční

dňa 24.03.2019 /Nedeľa/ o 15:00 hodine

v Kultúrnom dome v Hiadli so začiatkom prezentácie o 14.00 hod.

Začiatok  VZ  o 15.00 hod.

 

Program:

1.  Otvorenie a schválenie rokovacieho programu

 2.  Voľba overovateľov zápisnice

 3.  Správa o hospodárení v roku 2018

 4.  Plnenie rozpočtu za rok 2018

 5.  Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018

 6.  Rozhodnutie o vysporiadaní výsledku hospodárenia

 7.  Schválenie rozpočtu na rok 2019

 8.  Správa predsedu dozornej rady

 9.  Prispôsobenie zmluvy o spoločenstve zákonu  č.110/2018

10. Predaj podielu spoločnej nehnuteľnosti

11. Prenájom TTP

12. Diskusia

13. Návrh na uznesenie

14. Záver

 

V prípade ze sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na  prezentácii pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie.

                                                                             Peter Štefanovie, predseda výboru PS