menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva

Pozemkové spoločenstvo Hiadeľ

 

                                         POZVÁNKA

 

Výbor Pozemkového spoločenstva Hiadeľ zvoláva riadne Valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie, sa uskutoční

dňa 27.03.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

v Kultúrnom dome v Hiadli so začiatkom prezentácie o 13.00 hod.

Začiatok  VZ  o 14.00 hod.

 

V prípade že 30 minút po ukončený prezentácie nebude prítomných viac ako polovica hlasov bude zhromaždenie pokračovateľ ako mimoriadne.

 

Program:

1. Otvorenie a schválenie rokovacieho programu

2. Voľba overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesenia

4. Správa o hospodárení v roku 2021

5. Plnenie rozpočtu za rok 2021

6. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2021

7. Rozhodnutie o vysporiadaní výsledku hospodárenia

8. Schválenie rozpočtu na rok 2022

9. Správa predsedu dozornej rady

10. Voľba orgánov spoločenstva

11. Diskusia

12. Návrh na uznesenie

13. Záver

 

                                                                             Peter Štefanovie, predseda výboru PS