menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pomoc pri spracovaní Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Chceli by sme obyvateľov poprosiť o pomoc pri spracovaní Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Prosíme Vás o vyplnenie dotazníkov, ktoré sú potrebné na zistenie potrieb občanov v jednotlivých oblastiach ich života. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu služieb zabezpečovaných obcou, a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry, odpadového hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, atď.. Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení názoru na predmetnú oblasť. Dotazník je anonymný. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Otázky by mali inšpirovať k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia v ktorom žijete.

 

Postup je taký, že si stiahnete do počítača jednu z príloh nižšie, vyplníte ju, uložíte a pošlete mailom na adresu hiadel@hiadel.sk

alebo

urad@hiadel.sk

 

Za pomoc vám vopred ďakujeme.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           starosta